25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Wouter Habets a51439ac88
Add relative volume support
1 yıl önce
app Add relative volume support 1 yıl önce
gradle/wrapper Update libraries 1 yıl önce
.gitignore Init 2 yıl önce
build.gradle Update libraries 1 yıl önce
gradle.properties Init 2 yıl önce
gradlew Init 2 yıl önce
gradlew.bat Init 2 yıl önce
settings.gradle Init 2 yıl önce