List all apps on an Android device.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Wouter Habets c33f6cf6a4
Init
1 år sedan
.idea Init 1 år sedan
app Init 1 år sedan
gradle/wrapper Init 1 år sedan
.gitignore Init 1 år sedan
build.gradle Init 1 år sedan
gradle.properties Init 1 år sedan
gradlew Init 1 år sedan
gradlew.bat Init 1 år sedan
settings.gradle Init 1 år sedan