List all apps on an Android device.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Wouter Habets c33f6cf6a4
Init
1 rok temu
.idea Init 1 rok temu
app Init 1 rok temu
gradle/wrapper Init 1 rok temu
.gitignore Init 1 rok temu
build.gradle Init 1 rok temu
gradle.properties Init 1 rok temu
gradlew Init 1 rok temu
gradlew.bat Init 1 rok temu
settings.gradle Init 1 rok temu